บริการรถรับส่ง

เพื่อความสะดวกสบายของท่านเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองเชียงใหม่อย่างสมบูรณ์

  1. สำหรับลูกค้าท่านใดที่เดินทางมาโดยเครื่องบิน เรามีบริการไปส่งรถให้ท่านถึงสนามบิน
  2. สำหรับลูกค้าท่านใดที่เดินทางโดยรถสารธารณะ เรามีบริการไปส่งรถให้ท่านถึงอาเขต ขนส่งช้างเผือก  ฯลฯ หรือ รอบตัวเมืองระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร